2290

Thổn thức học đường

Đó là những thổn thức mà mình có được khi mình ở ngôi trường đó và không biết tại sao mà đến giờ phút này mình tôi vẫn nhớ đến người đàn ông đó mình vẫn nghĩ là người đàn ông đó là cái cảm xúc lớn nhất trong đời mình và không phải tự nhiên mà mình nói đến điều ấy đâu, mình đã thổn thức và thèm khát người đó đến giờ phút này đây mình luôn luôn nhớ có lẽ đó là người yêu đầu tiên của bản thân mình chính vì thế mà mình không thể quên được chăng, mà nói thật là cái cảm xúc đó là cái cảm xúc ham dâm dến lạ thường luôn ấy nha, chuyện đó cũng còn dài ấy mà nhỉ
Thổn thức học đường
Thổn thức học đường

Thể loại:

BJ

Có che

Vietsub

HENTAIZ

Hiếp dâm

Học sinh

Tập thể