4920

Thiên đường của quỷ sắc yêu Tập 1 cậu bé đi lạc

Những quỷ sắc yêu trong thế giới của loài người không ngừng dụ dỗ hút hết tinh khí của con người. Cũng vì thế mà những quỷ sắc yêu đã bị con người đánh đuổi khắp nơi. Và những quỷ sắc yêu đã không còn xuất hiện nữa. Mà tất cả đã thu lại và cũng đã không còn thấy xuất hiện nữa. Những mà ở bên trong một thị trấn nhỏ chính là thế giới an toàn của quỷ sắc yêu. Và một ngày có một cậu bé đi lạc đã được đưa vào bên trong thị trấn của quỷ sắc yêu đang sinh sống. Bên trong thị trấn đâu đâu cũng là những quỷ sắc yêu ham muốn. Cậu bé đi lạc chính là con mồi cho những quỷ sắc yêu nhắm đến
Thiên đường của quỷ sắc yêu Tập 1 cậu bé đi lạc
Thiên đường của quỷ sắc yêu Tập 1 cậu bé đi lạc

Thể loại:

4k

Không che

Vietsub

Vụng trộm