2557

Thám tử tài ba tập 1 vị khách đặc biệt

Nhắc đến người thám tử này là mình lại nhắc đến những giây phút mà mình thuê ông ấy làm việc cho mình, thằng cha này có một tài năng đó là đọc được suy nghĩ của người khác đúng thực sự là mình cũng không thể tin được rằng nó lại có khả năng như thế và có tài như vậy các bạn ạ, trước khi được gặp nó mình đã có nghĩ đến việc mình có thể thay đổi điều gì đó cho bản thân nhưng khi gặp nó rồi mình lại có suy nghĩ hoàn toàn khác, những điều mà nó đưa đến cho mình cảm thấy lạ lắm nó như hiểu được những gì mà mình suy nghĩ ý thật sự là lạ lắm luôn
Thám tử tài ba tập 1 vị khách đặc biệt
Thám tử tài ba tập 1 vị khách đặc biệt

Thể loại:

BJ

Có che

Học sinh

Tập thể

Văn phòng