2454

Sự trở lại của hoàn phục sư tập 1 hentai vietsub

Biết được năng lực thật sự của hoàn phục sư có khả năng chữa trị và hồi phục tất cả mọi thứ hơn nữa năng lượng tiềm ẩn của cậu ta vẫn là một dấu hỏi chấm tôi đã nhận được lệnh mời bằng được cậu ta quay trở lại để giúp ích cho cuộc chiến chống lại những tên ác quỷ muốn gây hại đến những tinh linh vô tội, nhưng ở trong hoàn phục sư là một nửa phần thiện lành và một nửa là ác quỷ có những lúc cậu ta không thể hiềm hãm được phần quỷ trong mình gây ra rất nhiều rắc rối cho tất cả mọi người, nhưng dù vậy đội quân vẫn cần có cậu ta.
Sự trở lại của hoàn phục sư tập 1 hentai vietsub
Sự trở lại của hoàn phục sư tập 1 hentai vietsub

Thể loại:

BJ

Có che

Vietsub

HENTAIZ

Học sinh

Quái vật

Tập thể