2808

Mảnh đất miền quê tập 1 bốn cô bạn thân thời thơ ấu

Nếu nói về ngôi làng của tôi chắc là tôi không biết dùng từ ngữ gì để diễn tả hết được chắc là dùng đến hai từ bí ẩn mới đúng, vì theo những gì mà tôi cảm nhận thấy được là thanh niên quê tôi ai cứ đến tuổi là đi làm xa hết không ai ở nhà cả ngôi làng giờ chỉ có người già và trẻ con mà thôi, tôi cũng là một trong những người như thế, đến tuổi tôi cũng lăn lộn lên thành phố lập nghiệp công việc trên đây không được như suy nghĩ và tưởng tượng của tôi mọi người sống và chiến đấu chứ không phải là làm việc nữa rồi, nhiều khi nghĩ đến khoảng thời gian dài mà thấy mệt
Mảnh đất miền quê tập 1 bốn cô bạn thân thời thơ ấu
Mảnh đất miền quê tập 1 bốn cô bạn thân thời thơ ấu

Thể loại:

BJ

Vietsub

Học sinh

Không che

Tập thể