1266

Kinh thánh đen tập 2 Điệu nhảy trụy lạc của quỷ

Nếu là những người đã từng theo đạo thì mình nghĩ là các bạn biết đến kinh thánh đen đó là gì chứ, nhưng nói cho cùng những người chuyên thì mới biết mà thôi vì những người này có am hiểu và có sự tìm tòi trong đó chứ còn những người bình thường kiểu nửa mùa thì không bao giờ nghiên cứu và sẽ không biết nó là cái gì đâu như mình đây chẳng hạn mình biết rất nhiều về những điều này những chuyện mà trong kinh thánh đen đã đề cập đến họ nói về những con ác quỷ sống giữa loài người chúng ta mới đầu nghe thì có vẻ không hiểu cho lắm nhưng dần dần mình đã nhận ra được một điều đó là đúng các bạn ạ khi con người ta đã đến một giới hạn thì mọi thứ đều là ác quỷ cả thôi
Kinh thánh đen tập 2 Điệu nhảy trụy lạc của quỷ
Kinh thánh đen tập 2 Điệu nhảy trụy lạc của quỷ

Thể loại:

BJ

Vietsub

Học sinh

Không che

Tập thể